Süti tájékoztató

 

Mi az a Süti? – Általános tájékoztató a sütikről

A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez (pl. beállítások, boxok becsukása, megnövelése stb.) és a célzott hirdetésekhez sütikkel (Cookie-kal) gyűjt névtelen információkat.

A weboldal Cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el böngészésre használt eszközödön, amennyiben ezt kifejezetten jóváhagytad a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a Cookie-k nem az RK-TEAM Digital Kft.-nél, hanem a böngészésre használt saját eszközödön kerülnek elhelyezésre, így teljes mértékben rendelkezhetsz felettük.

Ha nem engedélyezed őket, böngésződben bármikor beállíthatod a tiltásukat és eltávolításukat:
Cookie kezelés beállítása a Chrome böngészőben

Cookie kezelés beállítása a Firefox böngészőben

Cookie kezelés beállítása az Internet Explorer böngészőben

A Cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatásod, könnyebb lesz a webhely használata. A Cookie-k fontos szerepet játszanak, nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a Cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. Számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adataid.

Láthatod a Google által használt Cookie-k listáját, és megtudhatod azt is, hogy a Google és partnerei miként használnak Cookie-kat a hirdetésekben. Azt, hogy miként védjük az adataid a Cookie-k és egyéb információk használata közben, az adatvédelmi irányelvek oldalon ismertetjük.

Adatkezelési tájékoztató – Látogatói adatok (sütik) kezelésére

II. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató az RK-TEAM Digital Kft. (mint Adatkezelő) által üzemeltetett https://industry4you.net/  (továbbiakban: weboldal) által kezelt látogatói adatokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

2. Az adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő neve: RK-TEAM Digital Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Postacím: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Telefonszám: (+36) 70 669 3884
E-mail cím: support@rk-team.com
Weboldal: https://industry4you.net/

3. A sütik kapcsán kezelt adatok köre
A weboldal megtekintése során a látogató gépén elhelyezett sütik/Cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogató látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a látogató számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a látogató eszközének paraméterei, a látogató által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról a látogató dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott Cookie-k beállításaival.

4. Az adatkezelés célja
A Cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A Cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a látogató igényeire szabni. Az Adatkezelő a sütiket arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a látogató korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtson a látogató számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az Adatkezelő a látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

A felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

5. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a Cookie-k egy másik része abban segít az Adatkezelő számára, hogy használatuk révén az Adatkezelő tisztában legyen a látogató korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a látogató eszközén, ameddig azokat a látogató nem törli.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldalak működtetőinek kell gondoskodnia.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
Adataid az Adatkezelő illetékes munkatársai ismerhetik meg, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

III. Adatkezelő IT szolgáltatója

Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (szerverműködtetés, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja a weboldalon megadott személyes adatokat a weboldal kiszolgáló szerveren.

IT (weboldal) szolgáltatója és fejlesztője, adatfeldolgozó partner:
Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Weboldal: https://dotroll.com/hu/

7. Adatok tárolása
A látogatói adatokat csak digitálisan tároljuk.

8. A Látogató jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adataid kezelése esetén számos jog megillet, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatod.
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga:
Személyes adataihoz bármikor jogosult vagy hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.
A hozzáférési jog alapján jogosult vagy arra, hogy az alábbiakról információt kapj:

 • a) az adatkezelés céljai
 • b) az érintett személyes adatok kategóriái
 • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Amennyiben élni kívánsz ezen jogaiddal, vedd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adataid hordozhatóak, így jogosult vagy arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd azokat. Ez azt jelenti, hogy az általunk kezelt személyes adataid számítógép által olvasható és elektronikus úton átadható formátumban kapod meg.
Amennyiben gyakorolni kívánod az adathordozhatósághoz való jogát, vedd fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének jogajogosult vagy adataid törlését kérni, amennyiben:

 • a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 • b) visszavonod a személyes adataid kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • c) tiltakozol személyes adataid kezelése ellen;
 • d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • e) személyes adataidnak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánod az általunk tárolt személyes adataid, vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Abban az esetben korlátozhatod személyes adataidnak kezelését, amennyiben

 • a) úgy véled, hogy a tárolt személyes adatok nem pontosak;
  vagy a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérnéd, inkább korlátozni szeretnéd a kezelésüket; vagy
 • c) személyes adataidra nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, azonban igényt tartasz ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • d) tiltakoztál személyes adataid kezelése ellen és várod az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az érdekeid felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánod személyes adataid kezelését, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Személyes adataid kezelése ellen bármikor tiltakozhatsz. Ilyen szándék esetén vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha nem vagy elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adataid védelméhez való jogod Polgári Bíróság előtt érvényesítheted, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz.

 

Hatályos: 2024.03.01.